Project Description

Koncert charytatywny – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach – Tarnobrzeg 2019r.

Koncert charytatywny na rzecz pomocy Mariuszowi z Dąbrowicy. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach.
W koncercie wystąpili uczniowie i absolwenci Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach.

Patronat objęli:
Prezydent Miasta Tarnobrzega,
Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego,
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.